Transportdienst


In 1981 werd door Paul Vanderstraeten het toenmalige bedrijf containerdienst “All-Stort” opgericht in Oudenaarde. Al vlug bleek dat er meer personeel nodig zou zijn om het bedrijf te laten doorgroeien, waardoor snel ook aanwervingen plaatsvonden.

Op verzoek van meerdere klanten werd besloten ook transporten te gaan verrichten en dit zowel voor binnen- als buitenland. Vrachtwagens werden aangekocht (met kooi-aap) voor het nationaal vervoer en trekkers met opleggers voor het internationaal vervoer. In 2011 werd de containerdienst stopgezet om voluit te focussen op transport.

Toen in 2003 zoon Steven het team kwam versterken, kende de zaak snel een verdere uitbreiding. Op vandaag rijden een 30-tal opleggers rond in Europa onder de rode vlag van Vanderstraeten Transport BVBA.

Hoogwerkers – schaarliften – heftrucks


In 1998 werd het bedrijf V.D.S. NV opgericht. Op dat moment kwam Eric Vanderstraeten in dienst. V.D.S. NV staat in voor verhuur en verkoop van schaarliften, hoogwerkers en heftrucks. Dankzij een uitgebreide huurvloot is V.D.S. NV een gevestigde waarde geworden in zijn sector. De verhuurdienst levert de machines op tijd bij de klanten of op de werven in het volledige Belgisch landsgedeelte. En dit zowel voor korte als lange termijn verhuur.

Door de snelle groei van beide bedrijven werd in 2000 een ruimer pand aangekocht in Nazareth, gelegen langs de N60 en dicht bij de opritten E17 en E40 waardoor snelle interventie een belangrijk punt geworden is. In het najaar van 2014 volgt een nieuwe uitbreiding op de bestaande site.

___


Un service de transport


En 1981 Paul Vanderstraeten fonda à Audenarde une entreprise de conteneurs “All Stort”. Le succès fut tel que très vite il dut embaucher des collaborateurs pourque la firme puisse continuer à développer.

A la demande de plusieurs clients il commença également à organiser des transports, aussi bien en Belgique prévu des chariots embarqués qu'à l'étranger avec des tracteurs-remorque. En 2011 il abandonna le service des conteneurs pour se spécialiser exclusivement dans le transport.

Lorsqu'en 2003 le fils Steven entra dans l'entreprise, celle-ci prit un nouvel envol et aujourd'hui une trentaine de tracteurs sillonnent les routes européennes sous la bannière rouge de Vanderstraeten Transport BVBA.

Les chariots élévateurs – les plate-formes élévatrices


V.D.S. SA fut fondée en 1998 au moment où Eric Vanderstraeten entrait dans la firme. V.D.S. SA se spécialise dans la location et la vente de chariots élévateurs, des plate-formes élévatrices, et de nacelles à ciseaux. Grâce au grand nombre de machines disponibles V.D.S SA occupe aujourd'hui une place prépondérante sur le marché. Le service de location à court ou à long terme livre les machines en temps voulu chez le client ou sur le chantier, et ce sur toute l'étendue du territoire belge.

L'expansion continue de la firme nécessita en 2000 l'achat d'un immeuble plus grand à Nazareth, situé le long de la N60 et tout près des autoroutes E40 et E17. Cet emplacement permet aujourd'hui une plus grande vitesse d'intervention.

Un nouveau pas sera franchi en 2014 grâce à une autre extension sur le site même.